Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Lycon VIP Mailing List Lycon YouTube Channel Connect on Facebook      Norway Sweden

Vaxning kan ge dina kunder könssjukdomar

12 Oct Blog | Comments Off on Vaxning kan ge dina kunder könssjukdomar
Vaxning kan ge dina kunder könssjukdomar
 

Trodde du att det var en myt att könssjukdomar sprider sig via vaxning? Då får du tänka om.

En ny rapport som publicerades i den medicinska tidskriften JAMA Dermatology, fann att vaxning kan öka en kunds risk att drabbas av vissa könssjukdomar genom att vaxningen skapar mikroskopiska rivsår i huden och lämnar den mer mottaglig för virus som kan finnas bland vissa terapeuters vax.

Enligt Alyssa Dweck, gynekolog och medförfattare till boken V – är för Vagina är HPV (humant papillom virus), herpes och mollusker de sjukdomar som har starkast koppling till vaxning. Skillnaden mellan dessa virus och andra sexuellt överförbara sjukdomar är att de inte är beroende av utbyte av kroppsvätskor och kan överföras genom direkt kroppskontakt och handdukar.

Terapeuter som vaxar kunder med redan existerande infektioner eller hälsotillstånd som påverkar deras underliv kan sätta resten av sin kundbas i riskzonen att smittas av infektioner och virus genom att dubbeldippa spateln i vaxet och sedan använda sig av samma vax på nästa kund. Om du märker en stark lukt, onormala flytningar eller några synliga tecken på infektioner, kan det vara bäst att rekommendera att kunden talar med sin läkare innan du utför vaxningen.Man måste vara mycket finkänslig så att man inte förolämpar kunden, men det är mycket viktigt att du tar upp frågan med dem, låta dem veta att du är bekymrad över deras välbefinnande och att du skulle känna dig mer säker att behandla dem efter att de konsulterat med en läkare för att se till att allt är okej. Det är heller inte självklart att alla kunder är medvetna om hur man bäst tar hand om hygienen i sitt underliv eller är medvetna om eventuella infektioner. Det är terapeutens uppgift att utbilda och meddela sin kund om vad de ser och rekommendera dem hur de bäst tar hand om sitt underliv.

Tips på hur du undviker att sprida infektioner under en brasiliansk vaxning:

– Dubbeldippa aldrig spateln
– Var ärlig med dina kunder om vad du ser innan du startar behandlingen
– Byt handdukar och britspapper efter varje kund
– Använd inte talk i under en brasiliansk vaxning då talk kan irritera underlivet
– Utbilda dina kunder i hur de bäst sköter sin hygien
– Erbjud alltid våtservetter för underlivet innan behandlingen

 

14836959_297x432

 

Vill du läsa mer kan du klicka på länken nedan.http://www.lyconnordic.no/how-brazilian-waxing-can-transmit-std/